Blij dat je d'r bent!

Blij Zorg aan Huis is meer dan zorg alleen; Indien gewenst nemen wij aanvragen zoals voor het PGB, CIZ, WMO en hulpmiddelen uit handen van de cliënt. Wij gaan in hoger beroep als een aanvraag onterecht wordt afgewezen.

Bestuur

Blij Zorg aan Huis heeft een horizontale organisatiestructuur. Dit is een organisatie met weinig tot geen tussenliggende managementlagen tussen de werknemers en de managers. Het idee is dat goedopgeleide werknemers productiever zijn wanneer ze meer direct betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen in plaats van wanneer hen nauwlettend leiding wordt gegeven vanuit vele managementlagen .

 

Clientenraad

Blij Zorg aan Huis is een klein groeiende organisatie. Het is derhalve nauwelijks te organiseren een Clientenraad op te richten. Om aan de wet te volden zal komend najaar een bijeenkomst met alle cliënten en contactpersonen worden georganiseerd. Aan de orde komen de stand van zaken binnen de organisatie, de ontwikkelingen en er zal ruimte voor vragen zijn.

 

Klachtenregeling

Wij willen graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Het kan zijn dat u, ondanks alle goede zorgen, niet helemaal tevreden bent. In dit geval kunt u een melding, klacht of onvrede indienen bij Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg. Uw klacht wordt professioneel door een klachtfunctionaris in behandeling genomen. Dit geeft u het gevoel dat uw mening en/of uitingen van ontevredenheid onafhankelijk en serieus wordt genomen. Blij Zorg aan Huis gebruikt het oordeel van de externe klachtencommissie voor kwaliteitsverbetering.