Blij dat je d'r bent!

Blij Zorg aan Huis is meer dan zorg alleen; Indien gewenst nemen wij aanvragen zoals voor het PGB, CIZ, WMO en hulpmiddelen uit handen van de cliënt. Wij gaan in hoger beroep als een aanvraag onterecht wordt afgewezen.

Missie en Visie

Missie

Verpleging en verzorging

De verpleegkundigen en verzorgenden van Blij Zorg aan Huis bieden hulp bij de lichamelijke verzorging en medische handelingen. De zelfredzaamheid van cliënten staat bij Blij Zorg aan Huis centraal. De medewerkers van Blij Zorg aan Huis ondersteunen cliënten daarin en hebben een signalerende functie.

Blij Zorg aan Huis is een thuiszorgorganisatie in de regio Zuid- en Noord-Holland. Blij Zorg aan Huis biedt geïntrigeerde zorg en dienstverlening wijk en buurt gericht die het de cliënten mogelijk maakt om thuis te blijven wonen.
Blij Zorg aan Huis hecht aan samenwerking met andere zorgverleners in de zorgketen zodat een passende en professionele oplossing op vragen van cliënten kan worden geboden. Wij werken met korte lijnen die staan voor duidelijkheid en helderheid naar cliënt & medewerker.


Visie

Het verlenen van zorg en diensten raakt het persoonlijk leven en welbevinden van cliënten. Er wordt waarde aan de dienstverlening toegevoegd door de persoonlijke aanpak van mens tot mens. Met respect voor de eigen persoonlijkheid van ieder mens. Wij respecteren de cliënten en spreken hen aan op de heer en/of mevrouw en niet met voornamen. De bejegening staat voorop en onze zorgverleners worden geselecteerd op deze eigenschappen. Ook is dit alles verwoord in de gedragscode.
Blij Zorg aan Huis is een transparante organisatie die op basis van gelijkwaardigheid, en gericht op kwaliteit van leven, op deskundige en betrouwbare manier de afgesproken zorg verleend waarop de cliënt, en de medewerker, kan rekenen en vertrouwen.


Visie op de cliënten

De cliënt voert regie over zijn leven. De wensen en behoeften van de individuele cliënt zijn leidend voor de dienstverlening. Onze organisatie wil hen daarbij ondersteunen met servicegerichte zorg en diensten. Afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt, met respect en belangstelling. De vraag van de cliënt staat daarbij altijd centraal. Betrokkenheid van cliënten bij de zorg en dienstverlening van de organisatie wordt gezien als een belangrijk middel voor kwaliteitsverbetering.


Visie op het aanbod

Blij Zorg aan Huis biedt zorg in de eigen woonomgeving van de cliënt. Belangrijk daarbij is een goede bereikbaarheid en de beschikbaarheid van een gevarieerd aanbod.


Visie op medewerkers

Binnen werken enthousiaste, betrokken, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Open en duidelijke communicatie, transparantie van de organisatie en ruimte om mee te denken over de organisatie en de eigen werkzaamheden dragen bij aan deze betrokkenheid en motivatie. Professionaliteit en cliëntgerichtheid zijn vanzelfsprekend. De zorg wordt geleverd door medewerkers die staan voor hun vak en die trots zijn op hun organisatie.