Blij dat je d'r bent!

Blij Zorg aan Huis is meer dan zorg alleen; Indien gewenst nemen wij aanvragen zoals voor het PGB, CIZ, WMO en hulpmiddelen uit handen van de cliënt. Wij gaan in hoger beroep als een aanvraag onterecht wordt afgewezen.

Wie zijn wij

In 2007 opgericht door Jane Vreden en als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder de naam “Blij dat je d’r bent!”. Uit praktische overwegingen hanteren we de werknaam Blij Zorg aan Huis.

Blij Zorg aan Huis onderscheidt zich door haar kleinschaligheid, flexibele en bereidwillige inzet, waarbij ieders geloof en cultuur gerespecteerd wordt. Door ons kleinschalige karakter schakelen wij snel en efficiënt.  De basis van Blij Zorg aan Huis is onze betrokkenheid en compassie met de medemens die om welke reden dan ook, (tijdelijk) afhankelijk is van anderen om de kwaliteit van leven in de eigen woonomgeving mogelijk te maken.

 

Doelstelling

De doelstelling van Blij Zorg aan Huis biedt die verpleging of verzorging waar de cliënt behoefte aan heeft, in hun eigen huis. Samen met de cliënt en de familieleden en zo nodig de huisarts bepalen we hoe de zorg wordt verleend die gewenst en/of nodig is. Vervolgens worden verpleegkundigen, ziekenverzorgenden of verpleeghulpen ingezet om de optimale verzorging te bieden. Zo kan de cliënt zo lang mogelijk thuis blijven wonen in zijn/haar vertrouwde omgeving.

 

Uitgangspunten

Blij Zorg aan Huis heeft als grondslag, persoonlijke aandacht en een vertrouwd gezicht, deskundigheid en kwaliteit. De medewerkers zijn zeer flexibel en kunnen daardoor op de wens van de cliënt, hun geloofsovertuiging en cultuur, inspelen. Dit wordt gerealiseerd door een juiste fit te maken tussen de cliënt en de verpleegkundige, verzorgende of helpende.

 

Persoonlijke aandacht en een vertrouwd gezicht

Blij Zorg aan Huis begeleidt van het begin het contact tussen de cliënt en de zorgverlener.  Zodat deze niet alleen deskundig is, maar ook in de persoonlijke sfeer en levensstijl past. De cliënt kan rekenen op eenzelfde vertrouwd gezicht, op vaste tijdstippen. Wij doen wat we beloven. Onze betrokken en ervaren medewerksters hebben zèlf ouders zoals de cliënt. Zij kennen dus de problemen en situatie. We zetten precies die gespecialiseerde medewerkster in die bij de cliënt en haar zorgvraag past.

 

Deskundigeheid

De medewerkers van Blij Zorg aan Huis zijn gediplomeerde verpleegkundigen of ziekenverzorgenden. Zij hebben persoonlijke ervaring op het werkgebied van de (particuliere) thuiszorg. Blij Zorg aan Huis biedt een unieke combinatie van ervaring, persoonlijke aandacht en continuïteit.

 

Kwaliteit

De medewerkers van Blij Zorg aan Huis zijn gediplomeerde verpleegkundigen of ziekenverzorgenden. Zij hebben persoonlijke ervaring op het werkgebied van de (particuliere) thuiszorg. Blij Zorg aan Huis biedt een unieke combinatie van ervaring, persoonlijke aandacht en continuïteit.

 

Samenwerking

Blij Zorg aan Huis werkt samen met de huisartsen en de transferverpleegkundigen van de ziekenhuizen. Door een juiste mix tussen de zorgvrager en de zorgverlener te creëren kan de zorg optimaal worden geleverd. Gezamenlijk bepalen zij het zorgprotocol wat de zorgverlener uit zal voeren.