Blij dat je d'r bent!

Blij Zorg aan Huis is meer dan zorg alleen; Indien gewenst nemen wij aanvragen zoals voor het PGB, CIZ, WMO en hulpmiddelen uit handen van de cliënt. Wij gaan in hoger beroep als een aanvraag onterecht wordt afgewezen.

Dienstverlening

Ondersteunende en activerende begeleiding
Gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld: ondersteuning bij dagbesteding en om beter de regie te kunnen blijven behouden over het eigen leven. Hulp bij gedragsproblemen of psychische stoornissen. Wij bieden ook begeleiding bij lichamelijke verzorging, geestelijke begeleiding in geval van eenzaamheid of vergeetachtigheid, begeleiding bij de huishouding en het koken.

 

Terminale begeleiding
Mocht er de wens zijn om thuis of in vertrouwde omgeving de laatste levensfase door te brengen, dan kunnen wij de cliënt hierin terzijde staan met de voor hem/haar geschikte zorgverlener.

Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld; helpen bij douchen, wassen op bed, aankleden, scheren, huidverzorging, hulp bieder bij toiletgang, verzorgen van en hulp bij eten en drinken, medicijnen klaarzetten, etc.

 

 

 

 

 

 

Gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening. Bijvoorbeeld; wondverzorging, toediening van medicijnen, geven van injecties, sondevoeding, advies hoe om te gaan met ziekte.

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer iemand niet meer in staat bent om het huishouden zelf te doen (bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat hij/zij slecht ter been bent), kan huishoudelijke hulp worden ingeschakeld. Om in aanmerking te komen voor deze WMO dient contact op te worden genomen met de gemeente. Medewerkers van de gemeente gaan samen met de cliënt na of er huishoudelijke hulp nodig is, en hoeveel hulp er nodig is. Het bepalen of er huishoudelijke hulp nodig is en in welke mate dat is wordt de indicatiestelling genoemd.

 

 

 

 

Wij nemen de zorg voor de cliënt over op die momenten waarop de cliënt zelf niet in staat is om dit geheel of gedeeltelijk te doen. Daarbij kan gedacht worden aan de weekenden dat de cliënt naar huis mag komen of in het geval dat de cliënt de totale zorg heeft en een middag, avond, weekend met een gerust hart even de zorg aan derden over kan laten.

 

 

 

 

 

 

Wij bieden de cliënt zorg dag en nacht. In overleg met de cliënt wordt het aantal uur en de zorg besproken en ingezet. De cliënt kan 24 uur per dag verzorgd of verpleegd worden. De minimale nachtzorg loopt van 23.00 uur tot 07.00 uur.

Waaknachtzorg houdt in dat de zorgverlener in de nabijheid van de cliënt is en zonodig voortdurend observeert. Voor een onbezorgde nachtrust kan de cliënt gebruik maken van een waaknachtzorg. Indien een cliënt opgenomen wordt in een ziekenhuis en/of verpleeghuis zal de begeleiding nog 6 weken plaatsvinden.

 

Voor een dagje uit of begeleiding tijdens de vakantie voor zowel jong als oud heeft Blij Zorg aan Huis gespecialiseerde verzorgenden.

 

Kortom Blij Zorg aan Huis biedt meer dan zorg alleen!

Meer dan zorg alleen

Blij Zorg aan Huis is meer dan zorg alleen; wij helpen u ook met de dagelijkse huishoudelijke bezigheden zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden en samen eten, maar vooral ook naar uw verhaal luisteren.
Begeleiding bij activiteiten zoals bezoek aan uw arts, wandelen, winkelen, culturele activeiteiten, markt, musea- of theaterbezoek, behoort eveneens tot de mogelijkheden.


Administratieve ondersteuning

Daarnaast bieden wij cliënten administratieve en financiële begeleiding zoals: het op orde brengen en houden van hun administratie, betalingsregelingen afspreken met schuldeisers. Aanvraag voor het PGB, CIZ, WMO en hulpmiddelen via de Zvw wordt door Blij Zorg aan Huis voor de cliënt, indien gewenst,  uit handen genomen.
Blij Zorg aan Huis gaat in beroep als de aanvraag onterecht wordt afgewezen. Hierbij maakt Blij Zorg aan Huis gebruik van een gespecialiseerde advocaat.