Algemene voorwaarden

Blij dat je d’r bent! hanteert de algemene voorwaarden van Actiz en BTN 2018. Hierin staan uw rechten en plichten als cliënt geregeld.
De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een module wijkverpleging.