Privacy statement

Blij dat je d’r bent! die werkzaam is in uw thuissituatie neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens op een veilige wijze, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat eist. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Blij dat je d’r bent! verwerkt en voor welk doel deze worden gebruikt. Tevens kunt u in deze verklaring lezen welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Blij dat je d’r bent!

Download onze privacyverklaring