Huishoudelijke hulp

Wanneer iemand niet meer in staat bent om het huishouden zelf te doen (bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat hij/zij slecht ter been bent), kan huishoudelijke hulp worden ingeschakeld. Om in aanmerking te komen voor deze WMO dient contact op te worden genomen met de gemeente. Medewerkers van de gemeente gaan samen met de cliënt na of er huishoudelijke hulp nodig is, en hoeveel hulp er nodig is. Het bepalen of er huishoudelijke hulp nodig is en in welke mate dat is wordt de indicatiestelling genoemd.