Meer dan zorg alleen

Blij Zorg aan Huis is meer dan zorg alleen; wij helpen u ook met de dagelijkse huishoudelijke bezigheden zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden en samen eten, maar vooral ook naar uw verhaal luisteren.
Begeleiding bij activiteiten zoals bezoek aan uw arts, wandelen, winkelen, culturele activeiteiten, markt, musea- of theaterbezoek, behoort eveneens tot de mogelijkheden.


Administratieve ondersteuning

Daarnaast bieden wij cliënten administratieve en financiële begeleiding zoals: het op orde brengen en houden van hun administratie, betalingsregelingen afspreken met schuldeisers. Aanvraag voor het PGB, CIZ, WMO en hulpmiddelen via de Zvw wordt door Blij Zorg aan Huis voor de cliënt, indien gewenst,  uit handen genomen.
Blij Zorg aan Huis 
gaat in beroep als de aanvraag onterecht wordt afgewezen. Hierbij maakt Blij Zorg aan Huis gebruik van een gespecialiseerde advocaat.