Ondersteunende en activerende begeleiding

Gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld: ondersteuning bij dagbesteding en om beter de regie te kunnen blijven behouden over het eigen leven. Hulp bij gedragsproblemen of psychische stoornissen.