Terminale begeleiding

Mocht er de wens zijn om thuis of in vertrouwde omgeving de laatste levensfase door te brengen, dan kunnen wij de cliënt hierin terzijde staan met de voor hem/haar geschikte zorgverlener.